S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.
Ok

» Reklamačný formulár
* Skopírujte si, prosím reklamačný formulár SiSaBaBy do Vášho programu Word a zašlite ho vyplnený na email : sisababy21@gmail.com *
 
 

SiSaBaBy reklamačný formulár:

Odstúpenie od kúpnej zmluvy / reklamácia

 

Odosielateľ / kupujúci meno:  ..............................................................................................

Adresa: .................................................................................................................................

Číslo bankového účtu: ........................................................./........................................

Číslo objednávky  z e-shopu: ..................................................................................................

Dátum objednávky v obchode/ e-shope: ................................................................................

Dátum doručenia/ zakúpenia sortimentu: .............................................................................

Predmet sortimentu / názov tovaru: .....................................................................................

 

*Nasledujúcu odpoveď  vhodnú pre Vašu reklamáciu prosíme zakrúžkovať *

*Sortiment vraciam bez udania dôvodu v splnenej lehote  ......................................................ÁNO

*Sortiment vraciam z dôvodu, že po rozbalení balíka, ktorý bol doručený kuriérom dňa ...................,

  bol sortiment poškodený ..................................................................................................ÁNO

*Sortiment vraciam z dôvodu klasickej reklamácie na odstránenie poruchy ...............................ÁNO

 (porucha produktu nesmie byť spôsobená mechanickým poškodením alebo používaním tovaru!)

 

 

Odstúpenie od  kúpnej zmluvy alebo reklamáciu  odporúčame kupujúcemu oznámiť buď písomne na adresu ehopu: SiSaBaBy s.r.o, Vavrečka 57, 02901 alebo emailom:  sisababy21@gmail.com s priloženým dokladom o zaplatení - faktúra /pokladničný blok.

 

*Predávajúci nezodpovedá za prípadnú stratu tovaru pred doručením predávajúcemu, preto doporučujeme,   aby kupujúci zasielal tovar späť kuriérom alebo prostredníctvom doporučenej zásielky a poistený.   V prípade straty balíka pred doručením k nám nenesieme za stratu zodpovednosť.

 

Odstúpenie od kúpnej zmluvy  a Reklamácia :

  1. Kupujúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. Lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúci teda môže odstúpiť od kúpnej zmluvy aj pred prevzatím tovaru, najneskôr však do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Nemožno vrátiť tovar, ktorý už bol používaný. Lehota totiž slúži na prevzatie, prezretie a vyskúšanie tovaru, keďže spôsob nákupu to neumožňuje pred zaplatením. Nie je teda možné tovar niekoľko dní bežne používať a potom sa rozhodnúť ho vrátiť.
  2. Náklady na samotné vrátenie tovaru predávajúcemu v rámci odstúpenia od zmluvy však musí znášať zákazník(kupujúci).
  3. Pri odstúpení je nutné uviesť číslo objednávky, variabilný symbol, dátum nákupu tovaru a predložiť originál dokladu o kúpe tovaru. Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Adresa na vrátenie tovaru je: SiSaBaBy s.r.o., Vavrečka 57, 029 01. V prípade platného a účinného odstúpenia od Kúpnej zmluvy, t.j. pri splnení všetkých podmienok uvedených v  obchodných podmienkach, sú si zmluvné strany povinné vrátiť navzájom poskytnuté plnenia.  Predávajúci je povinný vrátiť Kupujúcemu plnú sumu zaplatenú za tovar najneskôr v lehote 14 dní odo dňa doručenia oznámenia Kupujúceho o odstúpení od kúpnej zmluvy, a to rovnakým spôsobom, aký Kupujúci využil pri nákupe tovaru (s výnimkou vyslovenia výslovného súhlasu Kupujúceho s iným spôsobom vrátenia platby). Kupujúci  je zároveň povinný v odstúpení od zmluvy uviesť kontaktné údaje a číslo účtu, na ktorý má byť uhradená suma za objednaný tovar zo strany predávajúceho poukázaná.
  4. Predávajúci zodpovedlá len za vady, ktoré mal tovar v čase jeho prevzatia kupujúcim, výnimkou je však bazarový / zlacnený tovar z dôvodu vady , na ktorú bol zákazník upozornený.
  5. Kupujúci je povinný skontrolovať si tovar bezprostredne po jeho prevzatí. V prípade doručovania kuriérskou službou, ak je zistené mechanické poškodenie obalu výrobku, je kupujúci povinný skontrolovať stav tovaru a v prípade poškodenia vyhotoviť záznam o škode za prítomnosti kuriéra /dopravcu. Kupujúcemu bude poskytnutá primeraná zľava alebo dodaný nový tovar.
  6. Reklamácie mechanického poškodenia výrobku, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky, je kupujúci povinný oznámiť okamžite po jeho zistení., t.j. pri prvom použití. Neskoršie reklamácie mechanického poškodenia výrobku už nie je možné uznať. Pred prvým použitím je kupujúci povinný preštudovať si záručné podmienky vrátane slovenského návodu na obsluhu a následne sa týmito informáciami riadiť.
  7. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo ich častí) spôsobené používaním. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá predávajúci za vadu,  pre ktorú bola dojednaná  nižšie cena.
  8. V zmysle Občianskeho zákonníka je záručná doba 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia veci kupujúcim.
  9. V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (tzv. rozpor s kúpnou zmluvou), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadaviek kupujúceho buď výmenou tovaru, alebo jeho opravou. Ak taký postup nie je možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny tovaru alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím tovaru o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia tovaru, sa považuje za rozpor existujúci už pri jeho prevzatí, ak to neodporuje povahe tovaru alebo ak sa nedokáže opak.

 

 

Dátum : ..................................                    Podpis kupujúceho :......................................

 

 
YjM3MTczN